Legislatie

Ordonanţa de urgenţă nr. 190 / 2000

Din 9 noiembrie 2000 (**republicata**)(*actualizata*) privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania***)
EMITENT: GUVERNUL. PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004. Data intrarii in vigoare : 29 ianuarie 2004

 

Forma actualizata valabila la data de : 16 octombrie 2015

Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 februarie 2014 pana la 16 octombrie 2015

*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 1 februarie 2014 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre: LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004; LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006; LEGEA nr. 82 din 2 aprilie 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.

Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

**) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, si ulterior a mai fost modificata prin:

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002, aprobata prin Legea nr. 590/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002;

– Ordonanta Guvernului nr. 24/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.

***) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania.

Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 2

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. a) metale pretioase – aurul, argintul si metalele platinice, sub orice forma; titlurile minime ale metalelor pretioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta sunt cele prevazute in normele de aplicare a acesteia;

Litera a) a pct. 1 al art. 2 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL

OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

b) metale platinice – platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul si iridiul;

Litera b) a pct. 1 al art. 2 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

c) pietre pretioase – diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor pretioase este aplicabil si perlelor naturale si de cultura, precum si pietrelor naturale de calitate gema, a caror lista va fi anexata la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;

Litera c) a pct. 1 al art. 2 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

d) aur financiar – aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice in scopul realizarii unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete, avand titlul minim de 995/1.000, precum si sub forma de monede din aur avand titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pietele Uniunii Europene. Operatiunile cu aur financiar se realizeaza atat prin livrare fizica, cat si prin operatiuni in conturi de metal pretios sau hartii de valoare exprimate in aur, detinute la banci;

e) aur monetar – acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezerva oficiala de Banca Nationala a Romaniei. Aurul monetar se prezinta de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum si bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

Litera f) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Litera g) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Litera h) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

2. operatiuni cu metale si pietre pretioase – actele de comert si faptele de comert cu metale pretioase si pietre pretioase, care au ca obiect:

a) producerea metalelor pretioase;

b) prelucrarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

c) vanzarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

d) cumpararea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

e) pastrarea in depozit a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase pentru cauza de comert;

f) introducerea in tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

g) scoaterea din tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

h) mijlocirea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase;

i) transportul de metale pretioase si pietre pretioase, cu exceptia transportului efectuat in tranzit vamal;

j) prestari de servicii care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;

k) marcarea metalelor pretioase;

l) alte acte de comert si fapte de comert care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;

Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

3. titlu – proportia de metal pretios fin continuta de un obiect, exprimata in miimi;

Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

4. autorizatie – actul emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfasura operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase;

Pct. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Pct. 5 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Pct. 6 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

7. marcarea metalelor pretioase – operatiunea de atestare a continutului de metal pretios fin, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garantie proprie a producatorului intern, a importatorului si/sau a vanzatorului cu amanuntul ori, dupa caz, a marcii de certificare;

Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

8. marca de garantie proprie – semnul individual stabilit si inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care se aplica pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase de catre producatorul intern, importator sau vanzatorul cu amanuntul;

Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

9. marca titlului – semnul conventional, diferit in functie de titlul metalului pretios, care se aplica pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase;

Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

10. marca de certificare – semnul conventional care se aplica pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in cazul in care producatorul intern, importatorul si/sau vanzatorul nu sunt autorizati sau nu doresc sa isi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.

Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Cap. II

a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

CAP. III

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice care dobandesc, detin sau efectueaza operatiuni cu metale si pietre pretioase

Art. 4 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 6

Persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni de vanzare, cumparare si tranzactionare cu aur financiar numai prin intermediul bancilor autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau, dupa caz, printr-o banca autorizata pentru astfel de operatiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 7

Operatiunile cu aur monetar se efectueaza in exclusivitate de Banca Nationala a Romaniei, conform statutului sau de functionare.

CAP. IV

Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase

Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 8

(1) Operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, prevazute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de catre persoanele fizice sau juridice numai in baza autorizatiei eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pe perioada nedeterminata, vizata anual de catre aceasta.

Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

(2) Nu sunt supuse regimului autorizarii operatiunile prevazute la art. 2 pct. 2 daca acestea se efectueaza pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice si daca nu se urmareste obtinerea unui profit.

Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

(3) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, iar conditiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

CAP. V

Evidenta operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase

Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 9

Persoanele fizice si juridice autorizate sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase au obligatia sa asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 10

Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 9 au obligatia sa puna la dispozitie organelor abilitate toate documentele si evidentele solicitate de acestea.

Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

CAP. VI

Marcarea metalelor pretioase

Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 12

(1) In vederea prevenirii unor acte de comert sau fapte de comert ilicite, metalele pretioase trebuie sa fie marcate inainte de comercializare sau, dupa caz, inainte de expunerea spre comercializare.

(2) Anterior marcarii, metalele pretioase trebuie sa fie supuse unei analize fizice sau chimice, in vederea stabilirii titlului acestora.

(3) Procedurile de analiza si marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 13

Controlul marcarii metalelor pretioase se va efectua de catre personalul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor abilitat in acest sens, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

AP. VI^1

Atributiile Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 14

In desfasurarea activitatii sale Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie in masura ca, pe teritoriul Romaniei:

a) sa emita norme interne de lucru si sa stabileasca tarifele pentru activitatile de analiza, marcare si expertizare pe care le efectueaza;

b) sa stabileasca marcile utilizate pentru marcarea metalelor pretioase;

Litera b) a art. 14 a fost modificata de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

c) sa efectueze expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecata si de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmarire penala, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice;

Litera d) a art. 14 a fost abrogata de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 15

(1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor isi exercita drepturile si obligatiile specifice activitatilor de analiza, marcare, expertizare si autorizare printr-o structura organizatorica ale carei organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Sursele de finantare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.

Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

 CAP. VII

Sanctiuni

ART. 16

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea penala, contraventionala sau administrativa, dupa caz.

Art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 17

(1) Falsificarea in orice mod a marcilor de titlu, a marcilor de garantie proprie sau a marcilor de certificare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Folosirea marcilor de titlu, a marcilor de garantie proprie sau a marcilor de certificare false ori folosirea unor marci neinregistrate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.

(3) Bunurile care au aplicata o marca falsa sau falsificata se confisca.

Art. 17 a fost modificat de art. 86 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ART. 18

Desfasurarea fara autorizatie a operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.

Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 19

Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor pretioase, fara ca acestea sa fie marcate in prealabil potrivit prevederilor legale in vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.

Art. 19 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 20

Contraventiile prevazute la art. 18 si 19 se constata si se sanctioneaza de personalul imputernicit in acest sens, dupa caz, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice sau Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale.

Art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 21

Contraventiilor prevazute la art. 18 si 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 22

(1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, in cazul incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) In cazul nerespectarii ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate dispune retragerea autorizatiei.

(3) Situatiile in care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei, precum si procedura de reautorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si cu pietre pretioase vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Impotriva ordinului sau, dupa caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizatiei se poate formula contestatie, in termenele si in conditiile prevazute de lege.

Art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

CAP. VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 23

(1) In situatia in care autorizatia a fost retrasa, cel care o detinea are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, precum si stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei.

(2) In cazul suspendarii autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul sa efectueze operatiuni cu metale pretioase sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat.

Art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

Art. 24 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 25

(1) Metalele pretioase si pietrele pretioase considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Procedura de manipulare si depozitare a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Valorificarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase prevazute la alin. (1) se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 26

(1) Persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase si pietre pretioase de natura celor prevazute la art. 4 au fost preluate abuziv de catre stat pot solicita restituirea acestora judecatoriei in raza careia domiciliaza sau isi au sediul, pana la data de 31 decembrie 2009.

Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 82 din 2 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2007.

(1^1) De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza si mostenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice indreptatite*).

Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.

(1^2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin preluare abuziva se intelege preluarea efectuata in baza urmatoarelor acte normative:

a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul productiei, prelucrarii si circulatiei metalelor pretioase;

b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea catre Banca Nationala a Romaniei a aurului, valutelor efective si altor mijloace de plata straine;

c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945;

d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare;

e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase;

f) Decretul nr. 302/1965 privind unele masuri referitoare la obiectele confectionate din metale pretioase, la metalele si pietrele pretioase;

g) Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase.

Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.

(2) In cazul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase preluate abuziv, care nu se mai regasesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despagubiri in conditiile si in limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

(2^1) Banca Nationala a Romaniei recupereaza de la Ministerul Finantelor Publice sumele reprezentand contravaloarea obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase restituite in natura, despagubirile acordate persoanelor indreptatite si cheltuielile determinate de obtinerea si punerea in executare a hotararilor judecatoresti, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

(3) Cererile si actiunile in justitie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), sunt scutite de taxa de timbru.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Art. II din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004 prevede:

„ART. II

Persoanele indreptatite in baza prevederilor art. 26 alin. (1) si (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, carora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, li s-au respins actiunile judecatoresti definitive si irevocabile, pot introduce actiuni noi in baza prezentei legi, pana la data de 31 decembrie 2006.”

ART. 27

Metalele pretioase si pietrele pretioase aflate in inventarul Bancii Nationale a Romaniei se valorifica, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.

ART. 28

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).

(2) Ministerul Finantelor Publice va emite, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotarare a Guvernului.

ART. 29

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

a) prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase;

b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase;

c) orice alte dispozitii contrare.

*) Termenul de intrare in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat pana la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2002, aprobata prin Legea nr. 590/2002.