Ce sunt diamantele?

Diamantele ce se găsesc pe planeta noastră provin în majoritatea lor din interiorul Pământului, de la adâncimi de 150-200 km, zona numită mantaua externă de sub plăcile continentale, unde s-au format la presiuni ridicate (45-60 kilobar) și la temperaturi mari (900-1300 C°), în urmă cu 1-3 miliarde de ani (circa 25-75% dintre ele au aceeași vârstă cu Pământul). Se crede, că în unele cazuri distincte, diamante pot lua naştere şi în cazul miscărilor tectonice, la presiuni uriaşe dar la temperaturi mai scăzute de aproximativ 200 C°.

Aceste pietre ajung la suprafață odată cu urcarea magmei vulcanice. Gemologii obișnuiesc să spună cu entuziasm că miezul Pământului e plin de diamante colorate uriașe.

Erupțiile vulcanice creează depozite kimberlite (sau un fel de kimberlite, numite lamproite) ce pot conține diamante. Acestea ajung să se sedimenteze. Însă doar fiecare al zecelea depozit kimberlite conține diamante. Coșurile vulcanice kimberlite și lamproite se numesc zăcăminte primare. Kimberlitele ce conțin diamante sunt supuse eroziunii de către râuri și pârâuri, diamantele fiind astfel purtate la distanțe mari chiar şi în mare. Locul unde se depun aceste aluviuni se numește zăcământ aluvionar sau secundar de diamante.

Se cunosc în jur de 10 mii de locaţii cu kimberlite dar numai o mie din acestea au străpuns zona de stabilitate de diamante şi doar o mică parte din acestea conţin diamante de calitate şi în cantitate necesară unei mine de diamante profitabile.

Contrar opiniei generale, diamantul nu se formează din cărbune, ci la adâncimi mult mai mari, din carbonul de sub plăcile continentale. În contrast, zăcăminte de cărbune se găsesc la doar trei kilometri adâncime, iar diamantele au luat naștere cu mult timp înaintea cărbunelor.

În funcție de elementele ce intră în compoziția unui diamant, de radiațiile la care sunt supuse în timpul erupţiei sau de felul în care se schimbă structura lor, diamantele pot avea culori variate, iar distribuția culorii în zăcăminte nu este uniformă. Diamantele gri există în cantități de sute de milioane de carate, în timp ce diamantele roșii cunoscute ar putea încăpea și în palma unui copil.